قاب نوکیا عمده

گوشی های ساده و قدیمی شرکت نوکیا همیشه فروش مناسبی داشته اند و با وجود گوشی های هوشمند جدید هنوز هم محبوبیت خود را حفظ کرده اند. این مدل گوشی ها گارد محافظ ندارند و ممکن است بر اثر ضربه قاب موبایل آسیب دیده باشد و یا نوشته های روی دکمه ها محو شده باشد که در این صورت نیاز به تعویض قاب دارند. فروشگاه آفرپخش واردکننده دسته اول لوازم جانبی موبایل از چین و دبی بوده و در زمینه قاب نوکیا ساده نیز فعالیت دارد.

فروش عمده قاب نوکیا ساده

قاب نوکیا عمده

گوشی های ساده و قدیمی شرکت نوکیا همیشه فروش مناسبی داشته اند و با وجود گوشی های هوشمند جدید هنوز هم محبوبیت خود را حفظ کرده اند. این مدل گوشی ها گارد محافظ ندارند و ممکن است بر اثر ضربه قاب موبایل آسیب دیده باشد و یا نوشته های روی دکمه ها محو شده باشد که در این صورت نیاز به تعویض قاب دارند. فروشگاه آفرپخش واردکننده دسته اول لوازم جانبی موبایل از چین و دبی بوده و در زمینه قاب نوکیا ساده نیز فعالیت دارد.

فروش عمده قاب نوکیا ساده